Eleccions FATKD 2016

Eleccions FATKD 2016

16/07/2024, 04:07 / 0 comentari(s)

Calendari Electoral:

8-11-2016 Celebració de l'Assemblea General Extraordinària per a convocar eleccions a President, aprovació del reglament i el calendari electoral
9-11-2016 Constitució de la Junta Electoral i confecció i tramesa a tots els estaments afiliats, dels censos electorals
10-11-2016 Inici del període de presentació de reclamacions sobre els censos electorals
17-11-2016 Estudi i debat de les reclamacions presentades sobre els censos electorals
18-11-2016 Proclamació definitiva dels llistats dels censos electorals
19-11-2016 Obertura del període de presentació de candidatures a President de la Federació
21-11-2016 A les 20 hores tancament del període de presentació de candidatures
22-11-2016 Proclamació provisional de les candidatures presentades i obertura del període de presentació de reclamacions
26-11-2016 Estudi i debat de les reclamacions presentades sobre les candidatures
28-11-2016 Celebració de l'Assemblea General Ordinària, a les 20 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria, a la seu social de la Federació